Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

město Náchod

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

- DOPLNIT -

Viz Kontakty

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola, Náchod, Vančurova
  Vančurova 1345
  547 01 Náchod

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola, Náchod, Vančurova
  Vančurova 1345
  547 01 Náchod

 • 4.3 Úřední hodiny

  - DOPLNIT -

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 491 428 695 (přízemí), +420 491 426 842 (1. patro)
  mobilní telefon: +420 739 548 959 (ředitelka), +420 739 548 960 (kuchyně)

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.msnachod.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  ms.vancurova@post.cz

 • 4.8 Datová schránka

  y5jkvbb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: - DOPLNIT -

6. IČO

70996415

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  viz Dokumenty

 • 8.2 Rozpočty

  - DOPLNIT - (vložit odkaz na příslušnou stránku)

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.vancurova@post.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): y5jkvbb

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola, Vančurova 1345, 547 01 Náchod

Osobně: v sídle organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly žádné stanoveny.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřskou školu, Náchod, Vančurova 1345, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- DOPLNIT -

*Výroční zpráva za rok 2011 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2010 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2009 (verze pdf a doc)*