Zápis do Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 pro školní rok 2024/2025

proběhne ve dnech 6.5. a 7.5.2024 v čase od 9:00 do 15:00 hodin

Elektronický předzápis bude spuštěn od 29.4.2024 do 7.5.2024

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/nachod-vancurova

Den otevřenýh dveří  se uskuteční dne 10.4.2024 v čase od 15:00 do 17:00 hodin.  

Všechny aktuality

O školce

V naší mateřské škole se snažíme vytvářet pro děti místo pohody a bezpečí, místo, které probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, které učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury. Věnujeme pozornost hodnotám jako je přátelství a tolerance, pěstujeme v dětech laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého.