O školce

V naší mateřské škole se snažíme vytvářet pro děti místo pohody a bezpečí, místo, které probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé sebevědomí, které učí děti chápat souvislosti, vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury. Věnujeme pozornost hodnotám jako je přátelství a tolerance, pěstujeme v dětech laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, že jsme tu jeden pro druhého.