Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy

 

SLUNÍČKA sluníčko[1].jpg     

Třída Sluníček se nachází v přízemí MŠ. Jedná se o nejmenší a zároveň velmi útulnou třídu, ve které může být umístěno maximálně 20 dětí. Nižší počet dětí v této třídě vnímáme velmi pozitivně. Představuje to pro nás možnost, věnovat se dětem podle jejich individuálních potřeb a tím jim usnadnit adaptaci.

Třída je rozdělena na dvě části - část s pracovními stolečky, u kterých se děti mimo pracovní a výtvarné činnosti také stravují. Druhou část tvoří  hernička, ve které v průběhu dne probíhají pohybové aktivity, komunitní kruh, hudební a pěvecké činnosti a volná hra dětí.

Dále mají děti mají možnost využívat námětové koutky - kuchyňku, kadeřnictví, čtenářský koutek, odpočinkový (relaxační) koutek, stavební a herní koutek (stolní hry).

Třída je vybavena hračkami odpovídajícími dané věkové skupině dětí, včetně výtvarného materiálu, který se snažíme volit zdravotně nezávadný a ve většině případů disponuje certifikátem splňujícím požadavky pro děti od jednoho roku. 

Sociální zázemí je dětem přístupné ze třídy.

K odpolednímu odpočinku mají děti ve třídě k dispozici matrace a peřinky.

 

Naše cíle při práci s dětmi

Laskavým přijetím se budeme snažit usnadnit novým dětem vstup do nového kolektivu, budeme je vést k navazování kamarádských vztahů.

Vytvořit bezpečné prostředí, které umožní dětem klidnou adaptaci v mateřské škole.              

Naučit se postupně pravidla soužití na třídě a pravidla chování ve skupině dětí.

Odbourávat strach z neznámého prostředí.

Podporovat komunikaci s ostatními, utvářet nová přátelství.

Podporovat sebeobslužné činnosti, samostatnost.

Respektovat odlišnosti a specifika nízkého věku.

Rozvíjet komunikaci mezi dětmi, posilovat jejich přirozený zájem, zvídavost, vést je k orientaci nejen v MŠ, ale i v jejím okolí.

Zprostředkovat dětem radostný prožitek, rozvíjet v nich pocit jistoty a pohody vlídným, klidným a individuálním přístupem, prohlubovat hudební, pracovní a výtvarné dovednosti. 

 

Ve třídě Sluníček pracuje Mgr. Miroslava Weissová – ředitelka MŠ, Lenka Vlášková DiS. - učitelka a Irena Kotlanová jako asistentka pedagoga.

 

 

  HVĚZDIČKY  hvezda-1.png

Třída Hvězdiček je určená pro děti ve věku 4 až 5 let. Nachází se v přízemí mateřské školy a je určena pro skupinu 24 dětí. Velkou předností této třídy je otevřený a prosvětlený prostor, který mají děti k dispozici ke svým hrám, pohybovým a hudebně vzdělávacím činnostem. Je vybavena pracovními stolečky a výtvarným stolem. 

Nachází se zde i mnoho námětových koutků např.: kuchyňka, kadeřnice, knihovnička, koutky konstrukční, odpočinkový, stavební (dřevěné i molitanové kostky různých velikostí) + mnoho dalších zajímavých her a pomůcek.

Třída má samostatnou ložnici, která je umístěna v podkroví budovy mateřské školy a je vybavena klimatizační jednotkou pro uzpůsobení vhodné teploty na spaní a odpočinek dětí.

 

Naše cíle při práci s dětmi

Pro nové děti se snažíme o klidný přechod do nového prostředí a kolektivu. Rozvíjíme spolupráci ve skupině, podporujeme děti v navazování nových vztahů a v utváření dětských přátelství.

Dále je naší snahou rozvíjet vzájemnou komunikaci a vytvářet kladný vztah k novému prostředí a učitelkám.

Prohlubujeme pravidla soužití na třídě a pravidla chování ve skupině dětí, pravidla naší MŠ. Velký důraz je kladen na bezpečnost.

Podporujeme samostatnost, sebeobsluhu a hygienu, rozvíjíme správné návyky při stolování.

Děti postupně získávají  nové poznatky a zkušenosti. Zprostředkujeme dětem radostný prožitek, podporujeme v nich pocit jistoty a pohody vlídným a klidným přístupem, prohlubujeme hudební, pracovní a výtvarné dovednosti.

Respektujeme individualitu dětí.

 

Ve třídě Hvězdiček s dětmi pracují paní učitelky Michaela Hubková DiS., Lucie Dobešová a asistentka pedagoga Karin Prislingerová.

    MĚSÍČCI  měsíček.jpg  

Třídu Měsíčků navštěvují nejstarší děti ve věku 5-6 let. Nachází v prvním patře budovy mateřské školy a může ji navštěvovat maximálně 24 dětí. Třída je vybavena pracovními stolečky, u kterých se děti nejenom stravují, ale probíhá zde i příprava na školu, výtvarná a pracovní výchova.

Herna je uspořádána do rozdělených a označených koutků, ve kterých děti rozvíjejí námětové hry, prohlubují kamarádské vztahy a učí se vzájemné komunikaci a řešení případných konfliktů dohodou.

Ke třídě patří šatna, kde děti procvičují samostatnost při převlékání, a schopnost udržet si pořádek ve svých věcech. Sociální zázemí je přístupné pro dívky přes šatnu a pro chlapce přímo ze třídy.

K odpolednímu odpočinku mají děti ve třídě k dispozici lehátka, všichni předškoláci chodí odpočívat a děti se sníženou potřebou spánku mohou využít klidový režim, mohou si vybrat z nabídky klidových aktivit – např. volná kresba u stolečku, práce s papírem, společenské hry.

 

Naše cíle při práci s dětmi

Osvojit si pravidla soužití ve skupině dětí, rozvíjet dětská přátelství, uzavírat kompromis, řešit konflikty dohodou.

Rozvíjet schopnost komunikace a kooperace s ostatními dětmi.

Vytvořit klidné a bezpečné prostředí, kde se děti budou především připravovat na školní docházku.

 

Ve třídě Měsíčků s dětmi pracují Bc. Lucie Blažková, Adéla Křivdová, asistentka pedagoga Mgr. Alena Ducháčová a školní asistentka Miriam Šimková.