Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy

 

SLUNÍČKA sluníčko[1].jpg     

Třídu Sluníček navštěvují nejmladší děti ve věku 3 - 4roky. Jedná se o nejmenší třídu mateřské školy, ve které může být umístěno maximálně 20 dětí. Nižší počet dětí v této třídě vnímáme velmi pozitivně. Představuje to pro nás možnost, věnovat se dětem podle jejich potřeb a tím jim usnadnit adaptaci. Třída je vybavena pracovními stolečky, u kterých se děti mimo pracovní a výtvarné činnosti také stravují, a dostatečným prostorem pro volnou hru dětí. Hračky jsou uspořádány do rozdělených a označených koutků. Zajímavostí je koutek relaxační, který poskytuje dětem určitý soukromý prostor k odpočinku.

Třída je vybavena hračkami odpovídajícími dané věkové skupině dětí, včetně výtvarného materiálu, který se snažíme volit zdravotně nezávadný a ve většině případů disponuje certifikátem splňujícím požadavky pro děti od jednoho roku. 

Sociální zázemí je dětem přístupné ze třídy.

K odpolednímu odpočinku mají děti ve třídě k dispozici matrace a peřinky.

 

Naše cíle při práci s dětmi

Vytvořit bezpečné prostředí, které umožní dětem klidnou adaptaci v mateřské škole.              

Naučit se postupně pravidla soužití na třídě a pravidla chování ve skupině dětí.

Odbourávat strach z neznámého prostředí. Podporovat komunikaci s ostatními,

utvářet nová přátelství.

Podporovat sebeobslužné činnosti, samostatnost.

Respektovat odlišnosti a specifika nízkého věku.

 

Ve třídě Sluníček pracuje Lenka Vlášková Dis. – učitelka, Mgr. Miroslava Weissová – ředitelka MŠ a Irena Kotlan jako asistentka pedagoga.

 

 

  HVĚZDIČKY  hvezda-1.png

 

 

Třída Hvězdiček je určená pro děti ve věku 4 až 5 let. Nachází se v přízemí mateřské školy a je určena pro skupinu 24 dětí. Velkou předností této třídy je velký otevřený a prosvětlený prostor, který mají děti k dispozici ke svým hrám, pohybovým a hudebně pohybovým činnostem. Je vybavena pracovními stolečky a výtvarným stolem. 

Nachází se zde i mnoho námětových koutků např.: kuchyňka, kadeřnice, knihovnička, koutek konstrukční, odpočinkový, stavební (dřevěné i molitanové kostky různých velikostí) + mnoho dalších zajímavých her a pomůcek.

Třída má samostatnou ložnici, která je umístěna v podkroví budovy mateřské školy a je vybavena klimatizační jednotkou pro uzpůsobení vhodné teploty na spaní.

 

Naše cíle při práci s dětmi

Laskavým přístupem se snažit usnadnit dětem přejití do nové třídy, upevňovat kolektiv a vztahy v daném kolektivu, udržení pozitivní nálady .Pro nové děti se snažíme o klidný přechod do nového prostředí a kolektivu. Stmelování daného kolektivu a navazování nových vztahů, utváření nových přátelství.

Dále rozvíjet vzájemnou komunikaci a vytvářet kladný vztah k novému prostředí a učitelkám.

Prohlubovat pravidla soužití na třídě a pravidla chování ve skupině dětí, pravidla naší MŠ. Velký důraz kladen na bezpečnost.

Podporovat samostatnost, sebeobsluhu a hygienu, správné stolování.

Postupně získávat nové poznatky a zkušenosti. Zprostředkovat dětem radostný prožitek, rozvíjet v nich pocit jistoty a pohody vlídným a klidným přístupen, prohlubovat hudební, pracovní a výtvarné dovednosti.

Respektovat individualitu daných dětí ve řídě.

 

Ve třídě Hvězdiček s dětmi pracují paní učitelky Irena Blahová, Miriam Šimková a asistentka pedagoga Karin Prislingerová.

 

    MĚSÍČCI  měsíček.jpg  

Třídu Měsíčků navštěvují nejstarší děti ve věku 5-6 let. Nachází v prvním patře budovy mateřské školy a může ji navštěvovat maximálně 24 dětí. Třída je vybavena pracovními stolečky, u kterých se děti nejenom stravují, ale probíhá zde i příprava na školu, výtvarná a pracovní výchova.

Herna je uspořádána do rozdělených a označených koutků, ve kterých děti rozvíjejí námětové hry, prohlubují kamarádské vztahy a učí se vzájemné komunikaci a řešení případných konfliktů dohodou.

Ke třídě patří šatna, kde děti procvičují samostatnost při převlékání, a schopnost udržet si pořádek ve svých věcech. Sociální zázemí je přístupné pro dívky přes šatnu a pro chlapce přímo ze třídy.

K odpolednímu odpočinku mají děti ve třídě k dispozici lehátka, všichni předškoláci chodí odpočívat a děti se sníženou potřebou spánku mohou využít klidový režim, mohou si vybrat z nabídky klidových aktivit – např. volná kresba u stolečku, práce s papírem, společenské hry.

 

Naše cíle při práci s dětmi

Osvojit si pravidla soužití ve skupině dětí, rozvíjet dětská přátelství, uzavírat kompromis, řešit konflikty dohodou.

Rozvíjet schopnost komunikace a kooperace s ostatními dětmi.

Vytvořit klidné a bezpečné prostředí, kde se děti budou především připravovat na školní docházku.

 

Ve třídě Měsíčků s dětmi pracují Michaela Hubková Dis., Bc. Lucie Blažková a asistenka pedagoga Irena Kotlanová