Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Aktuality > Pravidla provozu Mateřské školy od 1.9.2020

Pravidla provozu Mateřské školy od 1.9.2020Datum konání:
31.8.2020

Informace o pravidlech provozu mateřské školy od 1.9.2020 s ohledem na Covid -19

Pravidla pro osoby vstupující do mateřské školy

 • Od 1.9.2020 zahajujeme svou činnosti v plném rozsahu v souladu se školskými předpisy
 • Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti ani nasazování roušek
 • Po vstupu do mateřské školy si každá osoba vydesinfikuje ruce
 • Zakazuje se vstup osob, které mají příznaky infekčního onemocnění
 • Rodiče nebudou vstupovat do třídy, vyčkají na příchod paní učitelky u dveří

Mateřská škola není povinna zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, ale bude se těmto příznakům věnovat zvýšená pozornost.

 • V případě, že u dítěte budou patrné příznaky onemocnění – rýma, kašel, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota atp. – nebude dítě učitelkou mateřské školy přijato do třídy.
 • Pokud se příznaky objeví v průběhu dne – bude dítě izolováno od ostatních za dohledu dospělé osoby a rodiče budou vyzvání k urychlenému vyzvednutí dítěte z mateřské školy – zákonný zástupce je povinen dítě okamžitě vyzvednout

Natavená hygienická opatření

 • Před vstupem do třídy si každé dítě umyje ruce mýdlem
 • MŠ dodržuje zásady osobní a provozní hygieny včetně častého intenzivního větrání, hygienická pravidla a standard úklidu
 • ŠJ dodržuje zásady správné výrobní a hygienické praxe, základní hygienická pravidla
 • v případě znemožnění osobní přítomnosti dětí v MŠ (karanténa, mimořádná opatření) nastane „distanční vzdělávání“, týká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání

Děkujeme všem za respektování nastavených pravidel.

Mgr. Miroslava Weissová, ředitelka školy a kolektiv mateřské školy