Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ > Informace k organizaci zápisu do mateřské školy pro rok 2021/2022

Informace k organizaci zápisu do mateřské školy pro rok 2021/2022Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

Vančurova 1345, 547 01 Náchod

Email: ms.vancurova@post.cz

Tel.č.: 739 548 959

 

Zápis do mateřské školy bude uskutečněn distanční formou

 

Termín konání: 3. 5. 2021 – 4. 5. 2021

 

V případě, že rodiče v uvedeném období podání žádosti nestihnou (např. z důvodu karantény, izolace), kontaktují nejpozději do 4. května 2021 vybranou mateřskou školu, která je bude informovat o dalším postupu. Žádost o přijetí si rodiče mohou stáhnout z webových stránek mateřských škol, popř. po dohodě s ředitelkou vyzvednout v mateřské škole.

 

 

Rodiče mohou podávat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jedním z následujících způsobů:

 

·         prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky školy   y5jkvbb

·         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  ms.vancurova@post.cz

·         poštou

·       vhozením do označené schránky mateřské školy

·       Osobně po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou mateřské školy (tel.č.: 739 548 959) a za dodržení nařízených opatření proti onemocnění COVID – 19

 

Dokumenty, které zákonný zástupce zašle nebo předloží:

 

·         žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí si rodiče mohou stáhnout z webových stránek mateřské školy, popř. po dohodě s ředitelkou vyzvednout v mateřské škole.

 

·         doklad řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte. Potvrzení je součásti žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na druhé straně.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

·         rodný list dítěte

Stačí prostá kopie rodného listu, tato kopie bude založena jako součást spisu dítěte.

 

Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem. Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

 

Kritéria přijetí dítěte do mateřské školy 2021/2022

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (Word)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (Pdf)